Kwaliteit

Koolwijk legt de lat hoog als het om veiligheid gaat. We zijn NEN-EN-ISO 9001 (2015) gecertificeerd en voor douanewerkzaamheden (AEO) gecertificeerd.

Image

AEO vergunning

Betrouwbare partner in de (internationale) logistieke keten.

Image

SGS GDP certificaat

Koolwijk is gecertificeerd voor distributie van medicijnen.

Image

ISO 9001

Onze processen voldoen aan internationale normen.

AEO gecertificeerd

Om aan strengere veiligheidsregels voor internationaal verkeer te voldoen heeft Koolwijk Expeditie zich ingespannen om Authorised Economic Operator (AEO) te worden. De Douane heeft dit certificaat in oktober 2010 aan ons toegekend.

Voorwaarde voor deze status is dat Koolwijk voldoet aan belangrijke veiligheidscriteria, waaronder een ISO 9001-certificering. 

Als AEO krijgen wij voorrang bij de douane waardoor oponthoud bij de grenzen afneemt. Een belangrijk voordeel in het internationale handelsverkeer.

Heldere leveringsvoorwaarden

Koolwijk is graag duidelijk naar u toe over de voorwaarden die we bij uitvoering van onze werkzaamheden hanteren.

Al onze werkzaamheden geschieden op de Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Amsterdam en Rotterdam op 1 mei 2018.

Voor zover transporten door ons zelf worden uitgevoerd, zijn al naar gelang de aard van de transporten van toepassing de Zeecontainervervoerscondities, AVC-condities (binnenlands vervoer) en CMR-condities (grensoverschrijdend vervoer). Het gestelde in artikel 19 van de FENEX-voorwaarden (recht op terughouding), wordt op de hierboven vermelde vervoercondities geacht te zijn toegevoegd, waarbij ‘expediteur’ gelezen dient te worden als ‘vervoerder’.

Op- en overslag alsmede bewaring en aflevering van goederen geschiedt op de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, vastgesteld door de Ondernemersvereniging van Regio Amsterdam gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam en Rotterdam op 3 oktober 2006. 

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tevens zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland Algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Alle planningsvragen lossen we realtime op!

Klaar om met ons samen te werken?

Koolwijk Expeditie B.V.

Koolwijk Op- en Overslag B.V.

Warehousing
Crossdocken
Douane opslag
Orderpicken
Gasmeten

Transportstraat 2
2861 DZ Bergambacht