Koolwijk kwaliteit

Leveringsvoorwaarden

Koolwijk is graag duidelijk naar klanten over de voorwaarden die we bij uitvoering van onze werkzaamheden hanteren. Al onze werkzaamheden geschieden op de Nederlandse Expeditievoorwaarden (algemene voorwaarden Fenex) als gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 juli 2004. Voor zover transporten door ons zelf worden uitgevoerd, zijn al naar gelang de aard van de transporten van toepassing de Zeecontainervervoerscondities, AVC-condities (binnenlandsvervoer) en CMR condities (grensoverschrijdend vervoer). Het gestelde in artikel 19 van de FENEX-voorwaarden (recht op terughouding), wordt op de hierboven vermelde vervoercondities geacht te zijn toegevoegd, waarbij "expediteur" gelezen dient te worden als "vervoerder". Op- en overslag alsmede bewaring en aflevering van goederen geschiedt op de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, vastgesteld door de Ondernemersvereniging van Regio Amsterdam gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam en Rotterdam op 3 oktober 2006. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tevens zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland Algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 2 juli 2002. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.